SAND-Y 25kg

673,00 

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI PIASKOWNIC, PLACÓW GIER I ZABAW

Cena zawiera 8% VAT

Kategoria:

Opis

Wyjątkowa receptura preparatu do dezynfekcji piasku SAND-y, oparta głównie na materiałach mineralnych, surowcach kopalnych i naturalnych wyciągach z roślin, została opracowana przed grupę polskich  specjalistów i ekspertów.  Uzyskano pierwszy w Polsce preparat do suchej dezynfekcji  piaskownic, placów gier i zabaw, miejsc czasowego pobytu ludzi.

Skuteczność preparatu została potwierdzona badaniami w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (kwiecień 2014). Preparat został również przebadany pod względem toksykologicznym w Instytucie Pracy im. Nofera w Łodzi (wrzesień 2014), uzyskując pozytywną opinię i informację o braku zagrożeń toksykologicznych związanych ze stosowaniem preparatu.

Preparat we wrześniu 2014 został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Pozwolenie nr 5910/14) co stanowi formalne dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski

INFORMACJE DODATKOWE:

  • 1 kg preparatu wystarczy na jednorazową dezynfekcję około 10 m2 piasku
  • Zabiegi dezynfekcyjne powinny być przeprowadzane regularnie,
  • najlepsze efekty przyniosą jeśli będą przeprowadzane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
  • Nie zaleca się przeprowadzania dezynfekcji w czasie opadów lub silnego wiatru.
  • Produkt przebadany w Państwowym Zakładzie Higieny – potwierdzona skuteczność bakteriobójcza (04/2014

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg
Wymiary 15 × 20 × 30 cm
Opodatkowanie

Cena zawiera 8% VAT